SAGopåsar på Önsta-gryta bibliotek

Bibliotekarierna Lisa Pettersson och Linda Ryttersson ska under hösten 2017 skapa sagopåsar som förskolor och dagbarnvårdare kan låna på Önsta-Gryta bibliotek och sedan använda på hemmaplan för att sagoleka tillsammans med barnen.

De samarbetar med förskolor och familjehem på områdena Önsta-Gryta och Rönnby i Västerås.

De kommer att introducera sagopåsarna och de sagor som ingår i konceptet på en läsinspiratörsträff i början av hösten och därefter får förskolepersonal och dagbarnvårdare möjlighet att boka in en bokpresentation om sagopåsen. Alla sagor som finns med i sagopåsarna ska introduceras för barnen via bokade bokpresentationer och sedan får gruppen med sin sagopåsen tillbaka till avdelningen där pedagogerna, med tips från biblioteket, själva kan leka och jobba vidare tillsammans med barnen och böckerna.

För mer information om projektet kontakt Linda Ryttersson eller Lisa Pettersson.

Bild från en sagostund på Önsta-Gryta bibliotek. Foto: Cajsa Broström
Bild från en sagostund på Önsta-Gryta bibliotek. Foto: Cajsa Broström